Kontakt

Wydawca portalu www.ohistorie.eu 
Towarzystwo Historiograficzne – Koło Lubelskie

Siedziba Zarządu:

Instytut Historii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a 
20-031 Lublin 

email: ohistorie@zoho.eu