Małgorzata Choma-Jusińska – z-ca redaktora naczelnego

Dr MAŁGORZATA CHOMA-JUSIŃSKA: absolwentka historii i psychologii na UMCS, pracownik Biura Badań Historycznych Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. W latach 2010 –2016 sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość”.

Zainteresowania naukowe: działalność opozycji w okresie PRL, niezależne inicjatywy kulturalne (podziemne wydawnictwa, teatr); polskie wydawnictwa emigracyjne.

Wybrane publikacje: Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980 (2009); Wolne słowo z Zachodu. Projekt dystrybucji książek za żelazną kurtyną na przykładzie Polski (rekonesans badawczy) [w:] Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, red. P. Gasztold-Seń, N. Jarska, J. Olaszek (2016); Christian Democracy off the Bookshelf: The Case of Jerzy Kulczycki [w:] Christian Democracy Across the Iron Curtain: Europe Redefined, red. P.H. Kosicki, S. Łukasiewicz (2018).