Kiedy wybuchnie wojna… Studium kryzysu 1938 roku


Debata wokół książki

PIOTRA M. MAJEWSKIEGO: Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu

W debacie udział wzięli

prof. Piotr M. MAJEWSKI (UW)

prof. Rafał WNUK (KUL)

prof. Mirosław FILIPOWICZ (KUL)


Realizacja

Zdjęcia: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN

Montaż: Piotr Witek


Debatę można wysłuchać również w formie podcastu