Wydawca

Credo

„Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość; kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość” pisał o reżimach totalitarnych George Orwell w powieści „1984”.

Polityka historyczna rządzącego dziś Polską obozu prowadzona jest w takim właśnie duchu. Likwidacja niezależnych ośrodków naukowych, prześladowanie niepokornych historyków, zastępowanie edukacji polityczną indoktrynacją służy pełnemu podporządkowaniu historii bieżącym celom władzy.

Wprowadzenie do szkół przedmiotu „Historia i Teraźniejszość” to nowy etap fałszowania historii. Nie chcemy by autorytarny, antydemokratyczny sposób nauczania historii zdominował polską szkołę. Naszym celem jest opowiadanie historii w duchu krytycznym i obywatelskim, historii otwartej na dialog i uwzględniającej wielość perspektyw.

Będziemy publikować materiały w formie:

– filmów na YouTube na kanale Historia BEZ KITU

– Podcastów z historykami

– Scenariuszy lekcji

dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych historią najnowszą.