MACIEJ ŻYŚKO – redaktor

Lic. Maciej Żyśko – absolwent studiów licencjackich na kierunku lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, student na studiach magisterskich aspirujący do miana tłumacza audiowizualnego. Zainteresowania naukowe: lingwistyka korpusowa, tłumaczenia audiowizualne, humanistyka cyfrowa, strategia ludyczna w glottodydaktyce, nauczanie języków specjalistycznych.