1

Michał Bednarczyk – sekretarz redakcji

Mgr MICHAŁ BEDNARCZYK: absolwent historii KUL. Doktorant w Instytucie Historii KUL.

Zainteresowania naukowe: historia Polski w latach 1944-1956, historia partii komunistycznych w Polsce, organa kontroli partyjnej PPR/PZPR i ich funkcjonowanie.

Wybrane publikacje:
1. „Cały kraj serdecznie wita swego pierwszego obywatela”. Przebieg obchodów 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta na łamach „Trybuny Ludu”, „Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska Sectio F Historia” 69 (2014), s. 49-74.
2. Pierwsza wizyta polskiej delegacji partyjno–rządowej w Chińskiej Republice Ludowej w 1954 r. w świetle artykułów „Trybuny Ludu”, „Przegląd Orientalistyczny” 1-2 (2016), s. 13-30.
3. „Oczyszczać Partię z elementów wrogich i obcych…”. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie w latach 1945–1948,  „Pamięć i Sprawiedliwość” 27 (2016), s. 327-367.
4. Jak pracowało „sumienie Partii”? Orzecznictwo dyscyplinarne Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie w latach 1945–1948 w teorii i praktyce, „Rocznik Lubelski” 43 (2017), s. 177-208.