Wydawca

Wydawcą portalu www.ohistorie.eu jest

Towarzystwo Historiograficzne – Koło Lubelskie

Siedziba Zarządu:

Instytut Historii UMCS 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a 
20-031 Lublin