W obronie memoriału

W obronie memoriału

Memoriał (pełna nazwa: Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”) jest najstarszą niezależną organizacją w Rosji zajmującą się obroną praw człowieka i dokumentującą zbrodnie stalinowskie w tym zbrodnię katyńską.

11 listopada 2021 roku rosyjska Prokuratura Generalna, powołując się na wielokrotne, uporczywe naruszanie przez Memoriał ustawy o „agentach zagranicznych” (ustawa mówi o „ukrywaniu przez organizację statusu agenta zagranicznego” w związku z brakiem odpowiednich oznaczeń materiałów drukowanych i publikacji online), zwróciła się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o likwidację tej organizacji wraz z innymi podmiotami wchodzącymi w jej skład.


W obronie Memoriału

W rozmowie udział biorą:

Dr Marek Radziwon

Prof. Sławomir Łukasiewicz

Strona internetowa memoriału: https://www.memo.ru/en-us/


Realizacja wideo i podcastu:

Dr hab. Piotr Witek