Kontakt

Wydawca portalu ohistorie.eu: Towarzystwo Historiograficzne Koło w Lublinie

Siedziba Zarządu: Instytut Historii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

email: ohistorie@zoho.eu