Piotr Witek – redaktor

Dr hab. Prof. UMCS, PIOTR WITEK:  metodolog, historyk, zatrudniony w Katedrze Humanistyki Cyfrowej i  Metodologii Historii w Instytucie Historii UMCS.
e-mail: pwitek@onet.eu

Zainteresowania naukowe: metodologia i epistemologia historii; teoria i antropologia kultury; historia i teoria mediów ekranowych; zwrot audiowizualny w kulturze współczesnej; historia (audio)wizualna; rola fotografii, filmu, telewizji i nowych mediów w przedstawianiu przeszłości i refleksji historycznej; technonauka, technohistoria, historie niekonwencjonalne; historyczność współczesnej kultury, polityka historyczna.

Wybrane publikacje: 

Monografie autorskie – (1) Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016; (2) Kultura. Film. Historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2005;
Monografie pod redakcją – (1) Świat z historią, red. P. Witek i M. Woźniak, Lublin 2010, (2) Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011, (3) Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 roku, red. M. Kruszyński, S. Łukasiewicz, M. Mazur, S. Poleszak, P. Witek, Lublin 2016, (4) Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Lublin 2017, (5) Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje – Narracje – Metodologia, red. E. Solska. P. Witek, M. Woźniak, Lublin 2017, (6) Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Lublin 2017;
Wybrane artykuły – (1) Andrzej Wajda as Historian, [w:] A Companion to the Historical Film, (Eds) Robert A. Rosenstone & Constantin Parvulescu, Malden: Wiley-Blackwell Publishing, 2013, s. 154-178, (2) Historyk wobec metodologii, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, 2(20), s. 79-102, (3) Doktryna polityki historycznej, czyli „dramat” w kilku aktach, „Historyka” 2011, T. XLI, s. 83-108, (4) Geschlossene und offene Geschichtspolitik. Die polnische Dimension des europaischen Ringens mit der Vergangenheit(Aus dem Polnischen von Sandra Ewers), „Historie” 2009/2010, Folge 3, s. 23-51, (5) Historia między teatrem a telewizją. Teatr telewizji jako forma oswajania przeszłości, [w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011, s. 95-146.