A letter expressing solidarity with historians removed from work at the Institute of National Remembrance

A letter expressing solidarity with historians removed from work at the Institute of National Remembrance

List wyrażający solidarność z historykami usuwanymi z pracy w IPN

On 8th November, 2021, Professor Sławomir Łukasiewicz resigned from the Institute of National Remembrance [IPN]. He had been forced to do so by the President of the IPN, Dr Karol Nawrocki, who refused to give him permission to work simultaneously in the IPN and in the Catholic Lublin University. His classes at the KUL had always been organized after his office hours at the IPN and had never collided with his duties. At the same time Dr Nawrocki has given his permission for similar arrangements to a number of IPN employees, some of whom work in other places during the office hours of the IPN. Professor Łukasiewicz had also been unjustly accused of hiding his employment in the IPN during scholarly conferences.

On 9th November, 2021, Dr Sławomir Poleszak was dismissed from the IPN. President Nawrocki accused Dr Poleszak of: (1) running the internet portal ohistorie.eu without his permission, (2) publishing texts critical of the IPN and its leadership on said portal, and (3) of publishing in the magazine “Zagłada Żydów. Studia i Materiały” (Holocaust Studies and Materials) nr 16/2020 the text: “Czy okupacyjna przeszłosć sierż. Józefa Franczaka >>Lalusia<< miała wpływ na powojenne losy >>ostatniego zbrojnego<<”, which text supposedly has been found to include “professionally inadequate”.

The portal ohistorie.eu is affiliated with the Historiographical Society, while Dr Poleszak involvement in it was voluntary and not infringing on his office hours in the IPN. As absurd as it sounds, the President of the IPN accused Dr Poleszak of activism in a voluntary organization of historians. No less absurd is the accusation that the portal publishes critical analyses of texts and public statements of employees of the IPN. It suggests that the President of the IPN does not embrace the core values of academic community and democratic society: the freedom of speech and the free debate. Blaming Dr Poleszak of publishing an important, widely debated text in a renowned scholarly magazine is tantamount to persecuting a historian for pursuing difficult and controversial topic. The arguments behind Dr Poleszak’s dismissal unambiguously prove that he has been sacked for reasons not professional, but purely ideological.

Professor Sławomir Łukasiewicz and Dr Sławomir Poleszak are renowned historians, known for their integrity and incorruptibility. They cannot be paid nor browbeaten to write texts not conforming with academic standards. Removing them from the IPN is calculated to intimidate the historians still working in the IPN nor cooperating with it, forcing them to conform in their research and their texts with the direction of IPN’s leadership. Such an approach is blatantly incompatible with the rules of scholarship and academic standards.

We bear no illusions. We do not appeal for reinstating the two punished scholars into the IPN. We do not expect President Nawrocki to go back on his clearly unjust decisions, detrimental to the institute he now leads. The IPN which embraces censorship, persecution for intellectual independence, and violation of scholarly standards places itself out of bounds of the free academia. For a long time the IPN has been subjected to inimical changes. Dr Karol Nawrocki has simply crossed the last Ts and dotted the final Is. We believe that any cooperation with the Institute of National Remembrance under its current leadership is no longer possible.


Prof. dr hab. Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Aleksandra Hnatiuk, prof. UW

Agnieszka Jaczyńska, nauczycielka historii

Agnieszka Rudzińska, wiceprezes IPN w latach 2011-16

Prof. dr hab. Dariusz Stola, ISP PAN

Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, CSNE UWr

Dr Agata Fijuth-Dudek, medioznawca

Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, ISP PAN, członek Kolegium/Rady IPN 1999-2016

Dr Katherine Lebow, Associate Professor of History University of Oxford

Dr Anna Machcewicz, ISP PAN

Prof. dr hab. Paweł Machcewicz, ISP PAN, w latach 2000-2006 dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN

Dr Jan Szkudliński, Muzeum Gdańska

Dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS

Dr hab. Izabela Wagner, prof. CC i fellow The French Collaborative Institute on Migration – Paris

Dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PAN

Dr hab. Piotr Witek, Instytut Historii UMCS, portal: ohistorie.eu

Dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS, Instytut Historii UMCS

Dr hab. Piotr Osęka, prof. ISP PAN

Maciej Sobieraj, historyk

Waldemar Stopczyński, Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego

Bartosz Konieczka, publicysta, historyk

Robert Szuchta, historyk, LXIV LO im. S. I. Witkiewicza w Warszawie

Dr hab. Dobrochna Kałwa, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Natalia Aleksiun, Touro College, Nowy Jork

Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński, Wieliczka

Dr Anna Müller, Associate Professor, University of Michigan-Dearborn

Jakub Petelewicz, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Dr hab. Ewa Solska, Instytut Historii UMCS

Dr hab. Adam Puławski, Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego, Ośrodek Brama „Grodzka” – Teatr NN

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Uniwersytet Warszawski

Dr Krzysztof Persak, ISP PAN

Prof. dr hab. Barbara Engelking, IfiS PAN

Dr Anna Wilk, UMCS

Prof. Jan Grabowski, University of Ottawa

Dr Janusz Marszalec, Muzeum Gdańska

Dr Grzegorz Rossoliński-Liebe, Freie Universität Berlin

Dr Dorota Nieznalska, artystka niezależna, Gdańsk

Prof. dr hab. Marcin Kula, Uniwersytet Warszawski (emeritus)

Dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL

Izabella Chruślińska, publicystka, działaczka społeczna

Dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz., UKSW/ŻIH

Dr hab. Błażej Brzostek, Wydział Historii UW

Przemysław Nowicki, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Dr Ewa Wiatr, Uniwersytet Łódzki

Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, UAM

Dorota Fijuth-Chmiel, psycholog, psychoterapeuta

Ewa Fijuth, nauczycielka, emerytowana wicedyrektor III L.O. im. Unii Lubelskiej

Dr Magdalena Kawa, politolożka

Dr Jan Daniluk, Hevelianum

Dr Leszek Molendowski, Instytut Kaszubski/Muzeum Gdańska

Dr Joanna B. Michlic, ISA UCL, Londyn

Dr Marek Radziwon, SEW Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Piotr M. Majewski, prof. ucz.,Uniwersytet Warszawski

Dr Natalia Jarska, Instytut Historii PAN

Dr hab. Hubert Wilk, prof. IH PAN

Dr hab. Adam Kopciowski, UMCS

Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, Instytut Historii UJ

Krzysztof Styczyński, nauczyciel historii III L.O. im. Unii Lubelskiej

Prof. dr hab. Andrzej Friszke, ISP PAN

Prof. dr José M. Faraldo, Departamento Historia moderna e historia contemporánea Facultad de Geografia e Historia Universidad Complutense de Madrid

Dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN

Prof. dr Idesbald Goddeeris, Faculty of Arts

Dr Agnieszka Haska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Joanna Zętar, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Dr Piotr Kowalewski Jahromi, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Roman Romantsov, Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego, Ośrodek Brama „Grodzka” – Teatr NN

Prof. Padraic Kenney, Indiana University, USA

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk, ISP PAN

Dr hab. Paweł Sowiński, ISP PAN

Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, Uniwersytet Warszawski

Aleksandra Zińczuk, redaktor naczelna Kultury Enter

Katarzyna Markusz, historyczka

Dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Dr hab. Joanna Wawrzyniak, prof. UW

Dr hab. Grzegorz Krzywiec, prof. IH PAN

Prof. Piotr J. Wróbel, Konstanty Reynert Chair of Polish Studies History Department University of Toronto

Marta Cieślak, Visiting Assistant Professor, University of Arkansas at Little Rock

Dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński

Anna Cichopek-Gajraj, Associate Professor Arizona State University

Dr hab. Małgorzata Melchior, professor emerita, Uniwersytet Warszawski, ISNS

Dr Joanna Ostrowska, GS UW

Dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Instytut Badań Literackich PAN

Beata Bińko, redaktorka

Dr Bartłomiej Krupa, Instytut Badań Literackich PAN

Jakub Woroncow, doktorant na Uniwersytecie SWPS

Dr hab. Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Łukasz Mieszkowski, IH PAN, Institute of Slavic, East-European and Eurasian Studies of University of California Berkeley

Dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR

Prof. dr hab. Andrzej Romanowski, UJ, Wydział Polonistyki; PAN, Instytut Historii

Dr Karolina Panz, Instytut Slawistyki PAN

Agnieszka Holland

Dr Anna Brzezińska, Uniwersytet Łódzki

Prof. Carole Gottlieb Vopat, Professor Emerita of Holocaust Studies, University of Wisconsin

Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, Wydział Historii UAM

Prof. dr hab. Robert Traba, ISP PAN

Dr Agnieszka Janiak-Jasińska, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Anna Łagodzińska-Pietras, historyczka

Tomasz Dostatni OP

Dr hab. Marcin Zaremba, prof. UW

Dr hab. Piotr Forecki, prof. UAM

Bobbi Zahra, Holocaust Educator, Halifax

Robert Blobaum, Professor of History, West Virginia University

Dr Łukasz Krzyżanowski, Wydział Historii UW

Robert Giergisiewicz, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie i SP nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, UMCS

Prof. dr hab. Jacek Leociak, Zespół Badań nad Literaturą Zagłady, Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, KUL

Dr Andrzej Czyżewski, Instytut Historii, UŁ

Wioletta Wejman, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, KUL

Dr Andrzej Czyżewski, Instytut Historii, UŁ

Prof. Dr. Thomas Sandkühler, Humboldt-Universität zu Berlin, Studiendekan der Philosophischen Fakultät, Berlin

Dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Ewa Bukowska-Marczak

Dr Jakub Gałęziowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR, historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr Piotr H. Kosicki, University of Maryland

Dr Jan Surman, Instytut Masaryka i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk, Praga

Dr hab. Mariola Hoszowska, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Józef Łaptos, emerytowany pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dr Aldona Młynarczuk, Towarzystwo Historiograficzne – oddział w Rzeszowie

Dr Maria Ferenc, badaczka Zagłady

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paweł Krysiak, redaktor naczelny Gazety Wyborczej w Lublinie

Prof. dr hab. Eugeniusz Koko, UG

Dr Christhardt Henschel, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie / Deutsches Historisches Institut Warschau

Dr Łukasz Bertram, ISP PAN

Dr Zofia Wóycicka, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa

Dr Stephan Stach, historyk, Lipsk (Niemcy)

Dr hab. Bożena Szaynok, prof. UWr., Uniwersytet Wrocławski

Dr Katrin Stoll, badaczka Zagłady, Imre Kertész Kolleg, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy

Prof. dr Dieter Pohl, Uniwersytet Klagenfurt, Austria

Prof. Dr. Katrin Steffen, University of Sussex, Brighton

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński

Machteld Venken, Professor of Contemporary Transnational History Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History

Dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UM

Barbara Bojaryn-Kazberuk, była dyrektor IPN Oddział w Białymstoku

Prof. Mark Kramer, Harvard University

Dr hab. Jaromir Jeszke, prof. UAM

Dr. Markus Roth, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Łukasz Hajdrych, Wydział Historii UAM / Instytut Badań Literackich PAN

Dr Jakub  Muchowski, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr. hab. Grzegorz Mazur, Uniwersytet Jagielloński

Pobierz PDFDrukuj tekst