1

Redakcja

PIOTR WITEK – redaktor naczelny

EWA SOLSKA – z-ca redaktora naczelnego

ALEKSANDRA KOŁTUN – redaktor

……………………….- sekretarz redakcji

WYDAWCA PORTALU OHISTORIE.EU

 


BEATA BIŃKO – współpraca korektorska