1

Redakcja

SŁAWOMIR POLESZAK – redaktor naczelny

……………………………..- z-ca redaktora naczelnego

EWA SOLSKA – redaktor

PIOTR WITEK – redaktor

MICHAŁ BEDNARCZYK – sekretarz redakcji

DOROTA BIELAK – autorka graficznej oprawy portalu

BEATA BIŃKO – korekta tekstów

WYDAWCA PORTALU OHISTORIE.EU