Redakcja

SŁAWOMIR POLESZAK – redaktor naczelny

MAŁGORZATA CHOMA-JUSIŃSKA – z-ca redaktora naczelnego

EWA SOLSKA – redaktor

PIOTR WITEK – redaktor

MICHAŁ BEDNARCZYK – sekretarz redakcji

DOROTA BIELAK – redaktor graficzny

WYDAWCA PORTALU OHISTORIE.EU