Redakcja

……………………………..- redaktor naczelny

……………………………..- z-ca redaktora naczelnego

EWA SOLSKA – redaktor

PIOTR WITEK – redaktor

MICHAƁ BEDNARCZYK – sekretarz redakcji

DOROTA BIELAK – autorka graficznej oprawy portalu

WYDAWCA PORTALU OHISTORIE.EU